Teambuilding

 

Samarbejde på trods af forskellighed opnås gennem forståelse og respekt.

Forståelse af kommunikation og kropssprog. Viden om og respekt for egen og andres rolle i teamet: Hvad er det, de andre kan, som jeg kan profitere af; og hvad kan jeg tilføre teamet.

Sammensæt dit team optimalt og vid, hvilke typer du skal rekruttere næste gang.

 


 
 

Eksempel:

På en ungdomsuddannelse var der betydelige vanskeligheder med indlæringsmiljøet på et hold. Den indbyrdes utryghed blandt de unge var stor, og mange havde sociale problemer at slås med.

Gennem teambuilding erfarede de unge, hvad de hver især bidrog med til fællesskabet. Og gennem øvelser i henholdsvis hensigtsmæssigt/uhensigtsmæssigt sammensatte teams kunne de unge se, hvor vigtigt deres eget og andres bidrag var for selve løsningen af opgaverne.

Mange gav udtryk for, at de havde lært noget for livet.