Stress

 

Håndtér din stress:

Symptomer på stress, typiske stressorer i hverdagen; og dine foretrukne copingstrategier. Hvilke tiltag er mest hensigtsmæssige for dig – og for dit team.

Stress som et personligt anliggende, der udspiller sig på arbejdspladsen:

Hvornår har du sidst set på dine planer for dit liv, og kender du egentlig disse planer ?

Dine karrieremål og hvordan du finder vejen mod målet; hvilke styrker/svagheder og hvilke muligheder/udfordringer er du den heldige indehaver af ?


 

Eksempel:

Stressbehandling og stresshåndtering drejer sig næsten altid om delegation og revision.

En mellemleder i 50érne måtte sygemeldes med alvorlige stresssymptomer: Søvnløshed, manglende overblik og fokus, uregelmæssig hjerterytme, hukommelsesproblemer m.v.

På erhvervsområdet viste det sig hurtigt, at delegation til medarbejdere og kolleger var et forsømt område, der skulle rettes op på.

I privatlivet havde lederen forsømt at revidere sine livsmanuskripter i mange år, og han agerede således efter helt forældede målsætninger og erfaringer, der var utilstrækkelige i hans nuværende liv.

Kort efter denne periode med delegation og revision genoptog lederen arbejdet, i første omgang på nedsat tid.