Coaching

 

Coaching er et effektfuldt redskab til at skabe klarhed og udvikling.

Både i organisationen og hos den enkelte. Konflikter kan vendes til udvikling ved hjælp af professionel coaching.

Mål og værdier, udviklingssider og personlige og faglige kompetencer bliver synlige og påvirkelige størrelser igennem coaching.

 

 

 

 

 

Eksempel:

Der har gennem en længere periode været konflikt i medarbejdergruppen i en daginstitution. Konflikten bliver omsider bilagt, men to af pædagogerne må forlade deres arbejde i daginstitutionen.

Lederen henvender sig med ønsket om coaching i forhold til en problemstilling, der omhandler hans læring i forbindelse med konflikten, således at den ikke gentager sig.

Gennem sessionen forstår lederen, at konflikter er uundgåelige bestanddele af arbejdslivet. Og at han har været mere følelsesmæssigt påvirket af situationen, end han egentlig havde fornemmet, mens konflikten kørte. Lederen går lettet bort: Sådan er livet jo!